top of page

พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

เป็นประธาน มอบทุนให้แก่พระสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ ฯ ที่สอบได้เปรียญธรรม ๑ ถึง เแรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเรียนธรรมศึกษา พระเรียนปริญญา เนื่องงานวันอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ฯ


0 views0 comments

Comments


bottom of page