top of page
58906b085b5aa0224e8b46dd-2-full-ideas.jpg

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

เลื่อนลงเพื่อเข้าชมเว็บไซต์

118599639_3082369638540569_7432208956013322798_n.jpg
118320329_3082371901873676_2223408907169270696_n.jpg
118598311_3082371215207078_7421517463586187176_n.jpg
118588684_3082370795207120_6025816327413393305_n.jpg
118368574_3082371505207049_4253758658464053869_n.jpg

วัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นที่สำคัญคือ พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (120.45 เมตร) 

องค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ ได้แก่ เจดีย์ทรงสถูปสาญจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช และเจดีย์ทรงขอมโบราณ 

นอกจากองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว ในลานชั้นลดด้านทิศใต้องค์พระปฐมเจดีย์และพระอุโบสถมีพระประธาน พระพุทธรูปศิลาขาว ซึ่งเป็นสองในสี่พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรม ที่สร้างขึ้นในยุคทวารวดี

202107210120a4f9196a5f9eb9f523f31f914da7175822.jpg

ปูชนียสถานเก่าแก่ แห่งเมืองนครปฐม

พระปฐมเจดีย์

วีดีทัศน์
เกี่ยวกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร (องค์ปฐมเจดีย์นครปฐม)

แหล่งที่มา: CHAINAT ON TOUR

1359513384-P1260293-o.jpg
bottom of page